Autoconf

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcij p.t. Instalowanie Autoconf-2.57 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Autoconf (2.57): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/

Zawartość Autoconf

Autoconf tworzy skrypty powłoki, które automatycznie konfigurują kod źródłowy.

Instalowane programy: autoconf, autoheader, autom4te, autoreconf, autoscan, autoupdate oraz ifnames

Krótkie opisy

autoconf jest narzędziem tworzącym skrypty powłoki któe automatycznie konfigurują kod źródłowy pakietów programów aby przystosować je do różnych odmian systemów Unikso-podobnych (Unix-like). Skrypty konfiguracyjne, jakie tworzy są niezależne -- ich wykonywanie nie wymaga obecności programu autoconf.

autoheader jest narzędziem do tworzenia plików szablonów wyrażeń definiujących w C# do użycia przez configure.

autom4te jest nakładką (a wrapper) dla makroprocesora M4.

autoreconf okazuje się poręczny, gdy masz wokół wiele skryptów dla configure generowanych przez autoconf. Ten program uruchamia autoconf i autoheader wielokrotnie (gdzie należy) aby przetworzyć skrypty dla configure i szablony nagłówków konfiguracji w drzewie podanego katalogu.

autoscan pomaga tworzyć plik configure.in dla paakietów oprogramowania. Sprawdza pliki źródłowe w drzewie katalogu i tworzy plik configure.scan który służy wstępnie za (preliminary) configure.in dla danego pakietu.

autoupdate modyfikuje plik configure.in który nadal wywołuje makra autoconf ich starymi nazwami, aby używał aktualnych nazw makr.

ifnames może być pomocny przy pisaniu configure.in dla jakiegoś pakietu software'u. Wypisuje identyfikatory warunków preprocesora w C używanych przez ten pakiet. (It prints the identifiers that the package uses in C preprocessor conditionals.) Jeśli pakiet juz ma pewne ustawienia dla przenośności, ten program może pomóc przy określeni, co powinien sprawdzić configure. Umie wypełnić niektóre luki w pliku configure.in wygenerowanym przez autoscan.

Zależności Instalacyjne Autoconf

Autoconf zależy od: Bash, Coreutils, Diffutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed.