Automake

Instrukcje instalacyjne znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Automake-1.7.6 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Automake (1.7.6): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/automake/

Zawartość Automake

Automake tworzy pliki Makefile.in, przeznaczone do użytku z  Autoconf.

Instalowane programy: acinstall, aclocal, aclocal-1.7, automake, automake-1.7, compile, config.guess, config.sub, depcomp, elisp-comp, install-sh, mdate-sh, missing, mkinstalldirs, py-compile, ylwrap

Krótkie opisy

acinstall jest skryptem instalującym pliki w sytlu aclocal M4 (is a script that installs aclocal-style M4 files).

aclocal tworzy pliki aclocal.m4 oparte na zawartości plików configure.in.

automake jest narzędziem do automatycznego tworzenia plików Makefile.in z plików zwanych Makefile.am. Aby utworzyć wszystkie pliki Makefile.in dla pakietu, uruchamiasz ten program w katalogu najwyższym. Skanując plik configure.ins automatycznie znajdzie on wszystkie odpowiednie pliki Makefile.am i utworzy stosowne Makefile.in.

compile jest nakładką (wrapper) dla kompilatorów.

config.guess to skrypt próbujący odgadnąć trójkę kanoniczną przy podanej budowie (?), systemie macierzystym albo docelowej architekturze.

config.sub jest skryptem walidacji (sprawdzania) konfiguracji podprogramów (configuration validation subroutine script).

depcomp to skrypt do kompilacji programu takiej, że generowane są nie tylko wymagane komunikaty, ale równieżinformacje o zależnościach.

elisp-comp kompiluje kod Emacs Lisp'a.

install-sh to skrypt do instalowania programu, skryptu lub pliku danych.

mdate-sh to skrypt drukujący datę modyfikacji pliku lub katalogu.

missing to skrypt działający jako wspólny odcinek kontrolny dla brakujących programów GNU podczas instalowania (a common stub for missing GNU programs).

mkinstalldirs to skrypt tworzący drzewo katalogów.

py-compile kompiluje program Python'a.

ylwrap to nakładka (wrapper) dla lex'a oraz yacc.

Zależności Instalacyjne Automake

Automake zależy od: Autoconf, Bash, Coreutils, Diffutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed.