Bash

Instrukcje instalacyjne znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Bash-2.05b w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Bash (2.05b): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/bash/

Łatka Bash Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/bash-2.05b-2.patch

Zawartość Bash'a

Powłoka bash to Bourne-Again SHell, szeroko stosowany interpretator komend na systemach uniksowych.  Program bash czyta z wejścia standardowego (klawiatury). Gdy użytkownik coś napisze, to ten program oceni, co zostało napisane i coś w związku z tym zrobi, na przykład uruchomi jakiś program.

Instalowane programy: bash, sh (link do bash) oraz bashbug

Krótkie opisy

bash to szeroko rozpowszechniony interpreter rozkazów (command interpreter). Wykonuje wszelkiego rodzaju rozwijanie i podstawianie do danej linii rozkazów przed wykonaniem jej, co czyni z tego interpretera potężne narzędzie.

bashbug to skrypt powłoki pomagający użytkownikowi tworzyć i wysyłać raporty o usterkach (bug reports) związanych z bash'em, w standardowym formacie.

sh to dowiązanie symboliczne do programu bash. Gdy wywołujesz sh, to właśnie bash próbuje naśladować zachowanie historycznej wersji powłoki, na ile to możliwe, zachowując również zgodność ze standardem POSIX.

Zależności Instalacyjne Bash

Bash zależy od: Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.