Binutils

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Binutils-2.14 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Binutils (2.14): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/binutils/

Zawartość Binutils

Binutils to zbiór narzędzi do tworzenia oprogramowania, zawiera linkera, assemblera i inne narzędzia do pracy z plikami obiektowymi i archiwami.

Instalowane programy: addr2line, ar, as, c++filt, gprof, ld, nm, objcopy, objdump, ranlib, readelf, size, strings oraz strip

Instalowane biblioteki: libiberty.a, libbfd.[a,so] oraz libopcodes.[a,so]

Krótkie opisy

addr2line tłumaczy adresy w programie na nazwy plików i numery linii. Mając adres i nazwę  pliku wykonywalnego, używa informacji o debugowaniu tego programu, aby określić który plik źródłowy i numer linii jest związany z tym adresem.

ar tworzy, modyfikuje i rozpakowuje archiwa. Archiwum jest pojedynczym plikiem zawierającym zbiór innych plików w postaci umożliwiającej odtworzenie pojedynczych plików (nazywanych członkami tego archiwum).

as jest asemblerem. Gromadzi (assembles) wyniki działania gcc w pliki obiektowe.

c++filt jest używany przez linker do odzyskiwania symboli C++ i Java'y, aby uchronić przeciążone funkcje od załamania się (to keep overloaded functions from clashing).

gprof wyświetla (wykres danych?) (displays call graph profile data).

ld to linker. Łączy pliki obiektowe i archiwa w jeden plik, rozmieszczając ich dane i wiążąc osyłacze (tying up symbol references).

nm wyświetla symbole pojawiające się w danym pliku obiektowym.

objcopy używa się go do tłumaczenia pliku obiektowego jednego typu na inny.

objdump wyświetla informacje o danym pliku obiektowym, z opcją kontroli, jakie informacje mają być wyświetlane. Przedstawiane informacje są użytwczne tylko dla programistów pracujących z narzędziami do kompilacji.

ranlib tworzy spis zawartości archiwum i zapisuje go w tym archiwum. Taki spis wymienia wszystkie symbole definiowane przez pliki należące do tego archiwum, które są plikami obiektowymi relokowalnymi (archive members that are relocatable object files).

readelf wyświetla informacje o binariach typu elf.

size wyświetla rozmiary sekcji -- oraz całkowitą sumę -- danych plików obiektowych.

strings dla wszystkich podanych plików wydaje na wyjście standardowe, ciągi drukowalnych znakow, o nie mniejszej długości niż podana (domyślnie 4 znaki) Dla plików obiektowych drukuje domyślnie tylko napisy z sekcji inicjalizacji i ładowania. Przy innych typach plików przegląda cały plik.

strip odrzuca symbole z plików obiektowych.

libiberty zawiera procedury używane przez różne programy GNU, włącznie z getopt, obstack, strerror, strtol oraz strtoul.

libbfd jest biblioteką Binarnego Deskryptora Plików (Binary File Descriptor library).

libopcodes jest biblioteką do działąń związanych z op-kodami (opcodes). Używa się jej do budowania takich użytków, jak objdump. Op-kody są "czytelnymi tekstowymi" wersjami instrukcji dla procesora.

Zależności Instalacyjne Binutils

Binutils zależy od: Bash, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed, Texinfo.