Bison

Instrukcje instalacji znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Bison-1.875 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Bison (1.875): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/bison/

Łatka atrybutów Bison Attribute Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/bison-1.875-attribute.patch

Zawartość Bison'a

Bison to generator parsera, zastępuje yacc. Bison tworzy program analizujący strukturę pliku tekstowego.

Instalowane programy: bison oraz yacc

Instalowana biblioteka: liby.a

Krótkie opisy

bison tworzy, za pomocą serii reguł, program do analizy struktury plików tekstowych. Zastępuje yacc (Yet Another Compiler Compiler  -- jeszcze jeden kompilator kompilatorów).

yacc jest nakłądką dla bison'a, z myślą o programach, które nadal wywołują yacc zamiast bison'a. Uruchamia bison z opcją -y.

liby.a to biblioteka Yacc zawierająca implementacje funkcji yyerror oraz main kompatybilne z  Yacc. Ta biblioteka normalnie nie jest specjalnie użyteczna, ale wymaga jej POSIX.

Zależności Instalacyjne Bison

Bison zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Sed.