LFS-Bootscripts

Instrukcje instalacji znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie LFS-Bootscripts-1.12 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

LFS-Bootscripts (1.12): 
http://downloads.linuxfromscratch.org/

Zawartość LFS-bootscripts

Pakiet LFS-Bootscripts zawiera skrypty inicjalizacji powłoki w stylu SysV. Te skrypty wykonują różne zadania takie, jak sprawdzanie integralności systemu plików podczas bootowania, ładowanie mapy klawiszy, ustawianie sieci oraz zatrzymywanie procesów podczas wyłączania.

Instalowane skrypty: checkfs, cleanfs, functions, halt, ifdown, ifup, loadkeys, localnet, mountfs, mountproc, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, swap, sysklogd oraz template

Krótkie opisy

checkfs -- ten skrypt sprawdza systemy plików tuż przed ich zamontowaniem (z wyjątkiem systemów plików z journalingiem i sieciowych).

cleanfs -- ten skrypt usuwa plki, które nie powinny być zachwywane między uruchomieniami systemu, takie jak ta z katalogu /var/run/ albo /var/lock/. Tworzy na nowo /var/run/utmp i usuwa chyba istniejące pliki /etc/nologin, /fastboot oraz /forcefsck .

functions -- ten skrypt zawiera funkcje dzielone przez różne skrypty, takie jak error i status checking.

halt -- ten skrypt zatrzymuje system.

ifdown oraz ifup -- te skrypty pomagają skryptom sieciowym przy urządzeniach sieciowych.

loadkeys -- ten skrypt ładuje tablicę mapy znaków określoną jako właściwa dla twoich ustawień klawiatury.

script -- ten skrypt ustala nazwę komputera i pętlę zwrotną (local loopback device).

mountfs -- ten skrypt montuje wszystkie sytemy plików, które nie są oznaczone noauto i nie są systemami sieciowymi.

mountproc --ten skrypt jest używany do montowania systemu plików proc.

network -- ten skrypt ustawia interfejsy sieciowe, takie jak karty sieciowe i ustala domyślną bramę, gdy to możliwe.

rc -- ten skrypt jest głównym skryptem kontroli poziomu działania (master runlevel control script). Jest odpowiedzialny za uruchamianie wszystkich innych skryptów, jeden za drugiem, w określonej kolejności.

reboot -- ten skrypt wykonuje reboot systemu.

sendsignals -- ten skrypt sprawdza, czy każdy proces został zakończony, przed rebootem lub zatrzymaniem systemu.

setclock -- ten skrypt przestawia zegar jądra na czas lokalny, gdy zegar sprzętowy nie jest ustawiony według czasu GMT.

swap -- ten skrypt włącza i wyłącza pliki wymiany i partycje wymiany.

sysklogd -- ten skrypt uruchamia i zatrzymuje demony system oraz kernel log (system and kernel log daemons).

template -- ten skrypt jest szablonem, którego możesz użyć tworząc swoje własne skrypty startowe, dla twoich (innych) demonów.

Zależności Instalacyjne LFS-Bootscripts

Bzip2 zależy od: Bash, Coreutils.