Bzip2

Instrukcje instalacji znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Bzip2-1.0.2 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Bzip2 (1.0.2): 
http://sources.redhat.com/bzip2/

Zawartość Bzip2

Bzip2 jest programem kompresującym pliki za pomocą sortowania bloków, z reguły osiąga lepszą kompresję niż tradycyjny gzip.

Instalowane programy: bunzip2 (link do bzip2), bzcat (link do bzip2), bzcmp, bzdiff, bzegrep, bzfgrep, bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless oraz bzmore

Instalowane biblioteki: libbz2.a, libbz2.so (link do libbz2.so.1.0), libbz2.so.1.0 (link do libbz2.so.1.0.2) oraz libbz2.so.1.0.2

Krótkie opisy

bunzip2 dekompresuje pliki kompresowane bzip'em (bzipped files).

bzcat dekompresuje na wyjście standardowe (monitor).

bzcmp uruchamia cmp (diffutils) na bzip'owanych plikach.

bzdiff uruchamia diff na plikach bzipped files.

bzgrep and friends run grep on bzip'owanych.

bzip2 kompresuje pliki stosując algorytm blokowy kompresji tekstu Burrows-Wheeler z okdowaniem Huffman'a. Współczynnik kompresji jest tu uważany za lepszy, niż osiągane przez bardziej konwencjonalne kompresory używające LZ77/LZ78, jak gzip.

bzip2recover próbuje odzyskiwać dane z uszkodzonych plików typu bzip2.

bzless uruchamia less na plikach bzip'owanych.

bzmore uruchamia more na plikach bzip'owanych.

libbz2* jest biblioteką implementującą bezstratną kompresję sortowania blokowego danych, przy użyciu algorytmu Burrows-Wheeler.

Zależności Instalacyjne Bzip2

Bzip2 zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make.