Diffutils

Instrukcje instalacyjne w Sekcji p.t. Instalowanie Diffutils-2.8.1 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Diffutils (2.8.1):
ftp://ftp.gnu.org/gnu/diffutils/

Zawartość Diffutils

Programy z tego pakietu pokazują różnice między dwoma plikami lub katalogami. Ich najczęstszym zastosowaniem jest tworzenie łatek do programów.

Instalowane programy: cmp, diff, diff3 oraz sdiff

Krótkie opisy

cmp porównanie dwóch plików i zgłoszenie, czy i w których bajtach się różnią.

diff porównuje dwa pliki lub katalogi i zgłasza, którymi liniami się różnią.

diff3 porównuje trzy pliki linia po linii.

sdiff łączy dwa pliki i interaktywnie wyświetla rezultaty.

Zależności Instalacyjne Diffutils

Diffutils zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed.