E2fsprogs

Instrukcje instalacyjne znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie E2fsprogs-1.34 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

E2fsprogs (1.34):
ftp://download.sourceforge.net/pub/sourceforge/e2fsprogs/
http://download.sourceforge.net/e2fsprogs/

Zawartość E2fsprogs

E2fsprogs dostarcza użytków dotyczących systemu plików ext2. Obsługuje również system plików ext3 z dziennikowaniem (journalingiem).

Instalowane programy: badblocks, blkid, chattr, compile_et, debugfs, dumpe2fs, e2fsck, e2image, e2label, findfs, fsck, fsck.ext2, fsck.ext3, logsave, lsattr, mk_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mklost+found, resize2fs, tune2fs oraz uuidgen.

Instalowane biblioteki: libblkid.[a,so], libcom_err.[a,so], libe2p.[a,so], libext2fs.[a,so], libss.[a,so] oraz libuuid.[a,so]

Krótkie opisy

badblocks przeszukuje urządzenie (zwykle partycję dysku) w poszukiwaniu uszkodzonych bloków (bad blocks).

blkid to program użytkowy z linii komend, służący do znajdowania i drukowania atrybutów urządzeń blokowych.

chattr zmienia atrybuty plików w systemie plików ext 2 (second extended).

compile_et jest kompilatorem tabeli błędów. Zamienia tabelę nazw błędów i komunikatów na plik źródłowy C, gotowy do użycia przez bibliotekę com_err.

debugfs to debuger w systemi plików. Można go użyć do sprawdzenia i zmiany stanu systemu plików ext2.

dumpe2fs drukuje informacje o superblokach i grupach bloków systemu plików danego urządzenia.

e2fsck używa się do sprawdzania, a opcjonalnie naprawy, systemów plików ext2 oraz ext3.

e2image używa się do zachowania krytycznych danych systemu plików ext2 w pliku.

e2label wyświetli lub zmieni etykietę systemu plików dla danego użądzenia sformatowanego w tym systemie.

findfs określa system plików dzięki etykiecie lub UUID.

fsck jest często stosowany do sprawdzenia, a opcjonalnie naprawy, systemów plików. Domyslnie sprawdza systemy plików wymienione w /etc/fstab

logsave zapisuje komunikat wyjściowy komendy do pliku logów.

lsattr wyświetla atrybuty plików w systemie plików ext2.

mk_cmds konwertuje tabelę nazw komend i okmunikatów pomocy na plik źródłowy C gotowy do użycia przez bibliotekę podsystemu libss.

mke2fs często używa się do tworzenia systemu plików ext2 na danym urządzeniu.

mklost+found stosuje się do tworzenia katalogu lost+found w systemie plików ext2.  Wstępnie przeznacza bloki dysku dla tego katalogu by ulżyć pracy e2fsck.

resize2fs można użyć do powiększenia lub zmniejszenia systemu plików ext2.

tune2fs używa się do dopasowania parametrów systemu plików w systemie ext2.

uuidgen tworzy nowe Uniwersalne Unikalne IDentyfikatory (universally unique identifiers -- UUID). Każdy nowy UUID można uważać za (prawie) unikalny spośród wszystkich tworzonych UUID'ów, w systemie lokalnym i w innych systemach, dotychczas i w przyszłości.

libblkid zawiera procedury do identyfikowania urządzeń i pozyskiwania tokenów (token extraction).

libcom_err jest powszechnie znaną procedurą wyświetlania błędów.

libe2p jest używana przez dumpe2fs, chattr, oraz lsattr.

libext2fs zawiera procedury pozwalające programom z poziomu użytkownika manipuować systemem plików ext2.

libss jest używana przez debugfs.

libuuid zawiera procedury do tworzenia unikalnych indentyfikatorów dla obiektów, które można znaleźć poza lokalnym systemem.

Zależności Instalacyjne E2fsprogs

E2fsprogs zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo.