Ed

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Ed-0.2 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Ed (0.2): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/ed/

Łatka Ed Mkstemp Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/ed-0.2-mkstemp.patch

Zawartość Ed

GNU ed jest czysto 8-biowymt, edytorem liniowym zgodnym z POSIX.

Instalowane programy: ed oraz red (link do ed)

Krótkie opisy

ed jest liniowo-zorientowanym edytorem tekstu. Można go używać do tworzenia, wyświetlania, modyfikowania i innych manipulacji na plikach tekstowych.

red jest ograniczonym ed (restricted ed) -- może edytować pliki jedynie w aktualnym katalogu i nie może wykonywać poleceń powłoki.

Zależności Instalacyjne Ed

Ed zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.