Expect

Instrukcje do instalowania znajdziesz w the Section called Installing Expect-5.39.0 in Chapter 5.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Expect (5.39.0):
http://expect.nist.gov/src/

Łatka Expect Spawn Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/expect-5.39.0-spawn.patch

Zawartość Expect

Pakiet Expect dostarcza program, który wykonuje zaprogramowany dialog z innymi interaktywnymi programami.

Instalowany program: expect

Instalowana biblioiteka: libexpect5.39.a

Krótki opis

expect "rozmawia" z innymi interaktywnymi programami zgodnie z treścią skryptu.

Zależności Instalacyjne Expect

Expect zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Tcl.