Findutils

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Findutils-4.1.20 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Findutils (4.1.20):
ftp://alpha.gnu.org/gnu/findutils/

Zawartość Findutils

The Findutils package contains programs to find files, either on-the-fly (by doing a live recursive search through directories and only showing files that match the specifications) or by searching through a database.

Installed programs: bigram, code, find, frcode, locate, updatedb and xargs

Krótkie opisy

bigram był niegdyś używany do tworzenia bazy danych dla locate.

code był niegdyś używany do tworzenia bazy danych dla locate. Jest przodkiem frcode.

find przeszukuje podane drzewo katalogów szukając plików spełniających zadane kryteria.

frcode jest wywoływany przez updatedb do kompresowania listy nazw plików. Używa kompresji czołowej (front-compression), redukując rozmiar bazy danych ze współczynnikiem 4 do 5.

locate przeszukuje bazę danych z nazwami plików i zgłasza nazwy zawierające podany napis lub pasujące do podanego wzoru.

updatedb uaktualnie bazę danych dla loacte. Przegląda cały system plików (włącznie z innymi systemami plików, które są aktualnie zamontowane, o ile nie powiesz mu, aby tego nie robił) i umieszcza w bazie danych każdą znalezioną nazwę pliku.

xargs używa się do wykonania określonej komendy na plikach z listy.

Zależności Instalacyjne Findutils

Findutils zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed.