Gawk

Instrukcje do instalowania znajdziesz w the Section called Installing Gawk-3.1.3 in Chapter 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Gawk (3.1.3): 
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/gawk/

Łatka Gawk Libexecdir Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gawk-3.1.3-libexecdir.patch

Zawartość Gawk

Gawk jest implementacją awk, której używa się do manipulowania plikami tekstowymi.

Instalowane programy: awk (link do gawk), gawk, gawk-3.1.3, grcat, igawk, pgawk, pgawk-3.1.3 oraz pwcat

Krótkie opisy

gawk to program do manipulowania plikami tekstowymi. Jest on implementacją GNU programu awk.

grcat dumps the group database /etc/group.

igawk daje gawk'owi zdolność włączania plików.

pgawk jest profilującą wersją gawk (profiling version of gawk).

pwcat dumps the password database /etc/passwd.

Zależności Instalacyjne Gawk

Gawk zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed.