GCC

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie GCC-3.3.1 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

GCC (3.3.1): 
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/gcc/

Łatka GCC No-Fixincludes Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-3.3.1-no_fixincludes-2.patch

Łatka GCC Specs Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-3.3.1-specs-2.patch

Łatka GCC Suppress-Libiberty Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-3.3.1-suppress-libiberty.patch

GCC-2 (2.95.3): 
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/gcc/

Łatka GCC-2 Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-2.95.3-2.patch

Łatka GCC-2 No-Fixincludes Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-2.95.3-no-fixinc.patch

Łatka GCC-2 Return-Type Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-2.95.3-returntype-fix.patch

Zawartość GCC

Pakiet GCC zawiera kolekcję okmpilatorów GNU, włączając kompilatory C i C++.

Instalowane programy: c++, cc (link do gcc), cc1, cc1plus, collect2, cpp, g++, gcc, gccbug, oraz gcov

Instalowane biblioteki: libgcc.a, libgcc_eh.a, libgcc_s.so, libstdc++.[a,so] oraz libsupc++.a

Krótkie opisy

cpp jest preprocesorem C. Jest on używany przez kompilator do rozwijania #include oraz #define i tym podobnych zdań (dyrektyw?) w plikach źródłowych.

g++ Jest kompilatorem C++.

gcc to kompilator C. Używa się go do tłumaczenia kodu źródłowego programu na kod zasemblowany (?)(assembly code).

gccbug jest skryptem powłoki stosowanym do pomocy przy tworzeniu dobrych raportów o usterkach (bug reports).

gcov is a coverage testing tool. Używa się go do analizy programów, aby dowiedzieć się, gdzie będzie największy efekt optymalizacji.

libgcc* zawiera obsługę (run-time) dla gcc.

libstdc++ jest standardową biblioteką C++. Zawiera wiele często używanych funkcji.

libsupc++ dostarcza procedur pomocnych przy programowaniu w języku c++.

Zależności Instalacyjne GCC

GCC zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, Gettext, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed, Texinfo.