Gettext

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Gettext-0.12.1 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsca Pobierania

Gettext (0.12.1): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/gettext/

Zawartość Gettext

Pakietu Gettext używa się do internacjonalizacji i lokalizacji. Programy można kompilować  z Obsługą Języków Narodowych (Native Language Support -- NLS), która pozwala im wydawać komunikaty wyjściowe w narodowym języku użytkownika.

Instalowane programy: autopoint, config.charset, config.rpath, gettext, gettextize, hostname, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec, msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext, project-id, team-address, trigger, urlget, user-email oraz xgettext

Instalowane biblioteki: libasprintf[a,so], libgettextlib[a,so], libgettextpo[a,so] oraz  libgettextsrc[a,so]

Krótkie opisy

autopoint kopiuje standardowe pliki infrastruktury gettext'a do pakietu źródłowego.

config.charset wydaje zależną od systemu tablicę aliasów kodowania znaków.

config.rpath wydaje zależny od systemu zbiór zmiennych, opisujący jak ustawić ścieżkę poszukiwania dzielonych bibliotek runtime w pliku wykonywalnym.

gettext tłumaczy wiadomość z języka naturalnego na język użytkownika, sprawdzając obecność tłumaczenia w katalogu komunikatów (wiadomości).

gettextize kopiuje wszystkie standardowe pliki Gettext'a do katalogu głównego danego pakietu, aby rozpocząć umiędzynarodowienie (internacjonalizację).

hostname wyświetla sieciową nazwę komputera (hosta) w różnych formach.

msgattrib filtruje wiadomości z katalogu tłumaczeń zgodnie z ich atrybutami i manipuluje tymi atrybutami.

msgcat łączy i składa dane pliki typu .po (concatenates and merges) .

msgcmp porównuje dwa pliki .po abys prawdzić, że oba mają ten sam zestaw napisów msgid.

msgcomm szuka wiadomości wspólnych dla danych plików .po

msgconv konwertuje katalog tłumaczenia na inne kodowanie znaków.

msgen tworzy katalog tłumaczenia na język angielski.

msgexec stosuje komendę do wszystkich tłumaczeń w katalogu tłumaczeń.

msgfilter stosuje filtr do wszystkich tłumaczeń w katalogu tłumaczeń.

msgfmt tworzy katalog binarnych komunikatów z katalogu tłumaczeń.

msggrep wyciąga wszystkie komunikaty z katalogu tłumaczeń które pasują do danego wzoru lub należą do podaanych plików źródłowych.

msginit tworzy nowy plik .po , inicjalizując meta-informacje wartościami ze środowiska użytkownika.

msgmerge łączy dwa zwykłe tłumaczenia w jeden plik.

msgunfmt dekompiluje binarny katalog wiadomości do tekstu zwykłego tłumaczenia.

msguniq jednoczy (unifies) zduplikowane tłumaczenia w katalogu tłumaczenia.

ngettext wyświetla te tłumaczenia języka natywnego wiadomości, których forma gramatyczna zależy od liczby.

xgettext wyciąga z danych plików źródłowych linie możliwe do tłumaczenia, aby zrobić pierwszy szblon tłumaczenia.

libasprintf definiuje klasę autosprintf, dzięki której można używać procedur formatowanego wyjścia z C, w programach w C++, do użytku z napisami <string> i strumieniami <iostream>.

libgettextlib jest prywatną biblioteką zawierającą wspólne procedury wielu programów gettext'a. Nie zostały zrobione z myślą o powszechnym użyciu.

libgettextpo używana do pisania specjalistycznych programów przetwarzających pliki PO. Używ sięjej, gdy nie wystarczą standardowe aplikacje załączane do gettext'a (takie, jak msgcomm, msgcmp, msgattrib oraz msgen).

libgettextsrc jest prywatną biblioteką zawierającą wspólne procedury używane przez różne programy gettext'a. Nie zostały zrobione z myślą o powszechnym użyciu.

Zależności Instalacyjne Gettext

Gettext zależy od: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.