Lfs-Utils

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Lfs-Utils-0.3 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Lfs-utils (0.3):
http://www.linuxfromscratch.org/~winkie/downloads/lfs-utils/

Zawartość Lfs-Utils

Pakiet Lfs-Utils zawiera trochę różnych programów używanych przez różne pakiety, ale nie tak dużych, aby tworzyć dla nich ich własne, oddzielne pakiety.

Instalowane programy: mktemp, tempfile, http-get oraz iana-net

Instalowane pliki: protocols, services

Krótkie opisy

mktemp tworzy tymczasowe pliki w sposób bezpieczny. Jest używany w skryptach.

tempfile tworzy tymczasowe pliki w mniej bezpieczny sposób, niż mktemp. Jest instalowany ze względu na kompatybilność wstecz.

Skrypt http-get wykorzystuje mało znaną cechę powłoki bash zwaną "net redirection". używa sięjej do pobierania z miejsc sieciowych WWW bez pomocy innych programów.

iana-net używa skryptu http-get do uproszczenia procesu przygotowywania serwisów IANA oraz plików konfiguracyjnych protokołów (to simplify the process of procuring IANA's services and protocols configuration files).

Zależności Instalacyjne Lfs-Utils

(Jeszcze nie sprawdzono zależności. No dependencies checked yet.)