Libtool

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Libtool-1.5 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Libtool (1.5): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/libtool/

Zawartość Libtool

GNU libtool jest oryginalnym skryptem obsługi bibliotek. Libtool ukrywa złożoność stosowania bibliotek dzielonych za zwięzłym, prenośnym interfejsem.

Instalowane programy: libtool oraz libtoolize

Instalowane biblioteki: libltdl.[a,so].

Krótkie opisy

libtool dostarcza usług wspomagających ogólnie budowę bibliotek.

libtoolize pozwala w zwykły sposób dodać obsługę libtool do jakiegoś pakietu.

libltdl ukrywa różne trudności bibliotek "dlopening".

Zależności Instalacyjne Libtool

Libtool zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.