M4

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie M4-1.4 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

M4 (1.4): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/m4/

Zawartość M4

M4 jest makroprocesorem. Kopiuje wejście do wyjścia, rozszerzając makra podczas pracy. Są makra wbudowane, jak i definiowane przez użytkownika i mogą mieć dowolną ilość argumentów. Poza zwykłym wykonywaniem makr, m4 ma wiele wbudowanych funkcji do dołączania nazwanych plików, uruchamiania komend Uniksa, wykonywania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych, manipulowania textem na różne sposoby, stosowania rekursji itd. Programu m4 można tez używać jako interfejsu dla kompilatora lub jako makroporcesor o własnych uprawnieniach.

Instalowany program: m4

Krótkie opisy

m4 kopiuje dane pliki podczas rozwijania makr, które zawierają je. Te makra są zarówno  wbudowane, jak i definiowane przez użytkownika i mogą mieć dowolną ilość argumentów. Poza zwykłym rozwijaniem makr, m4 ma wbudowane funkcjie do dołączania nazwanych plików, uruchamiania komend Uniksa, wykonywania działań arytmetycznych na liczbach całkowitych, manipulowania tekstem na różne sposoby, stosowania rekursji itd. Programu m4 można tez używać jako interfejsu dla kompilatora lub jako makroporcesor o własnych uprawnieniach.

Zależności Instalacyjne M4

M4 zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed.