MAKEDEV

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Tworzenie urządzeń (Makedev-1.7) w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

MAKEDEV (1.7):
http://downloads.linuxfromscratch.org/

Zawartość MAKEDEV

Skrypt MAKEDEV tworzy węzły statyznych urządzeń (the static device nodes), zwykle znajdujące się w katalogu /dev. Szczegółowe informacje o węzłach urządzeń można znaleźć w pliku dokumentacji Documentation/devices.txt w drzewie źródeł Linuksa.

Instalowany skrypt: MAKEDEV

Króki opis

MAKEDEV jest skryptem do tworzenia węzłów niezbędnych urządzeń statycznych, zwykle umieszczanych w katalogu /dev.

Zależności Instalacyjne MAKEDEV

Make(?) zależy od: Bash, Coreutils.