Man

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Man-1.5m2 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Man (1.5m2): 
ftp://ftp.win.tue.nl/pub/linux-local/utils/man/

Łatka Man 80-Columns Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/man-1.5m2-80cols.patch

Łatka Man Manpath Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/man-1.5m2-manpath.patch

Łatka Man Pager Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/man-1.5m2-pager.patch

Zawartość Man

Man stronicuje podręczniki (is a man pager).

Instalowane programy: apropos, makewhatis, man, man2dvi, man2html and whatis

Krótkie opisy

apropos przeszukuje bazę danych "whatis" i wyświetla krótkie opisy komend systemowych  zawierających podany napis.

makewhatis buduje bazę danych "whatis". Odczytuje wszystkie strony manuala w ścieżce "manpath" i dla każdej  strony pisze nazwęi krótki opis w bazie danych "whatis".

man formatuje i wyświetla żądaną stronę manuala.

man2dvi konwertuje stronę manuala na format DVI.

man2html konwertuje stronę manuala na HTML.

whatis przeszukuje bazę danych "whatis" i wyświetla krótkie opisy komend systemowych zawierających dane słowo kluczowe jako oddzielne słowo.

Zależności Instalacyjne Man

Man zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.