Modutils

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Modutils-2.4.25 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Modutils (2.4.25): 
ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/modutils/

Zawartość Modutils

Pakiet Modutils zawiera programy, których możesz używać pracując z modułami jądra (kernel modules).

Instalowane programy: depmod, genksyms, insmod, insmod_ksymoops_clean, kallsyms (link do insmod), kernelversion, ksyms (link do insmod), lsmod (link do insmod), modinfo, modprobe (link do insmod) oraz rmmod (link do insmod)

Krótkie opisy

depmod tworzy plik zależności oaprty na symbolach, jakie znajduje w istniejącym zbiorze modułów. Ten plik zależności jest używany przez modprobe do automatycznego ładowania wymaganych modułów.

genksyms generuje informacje o wersji symboli.

insmod instaluje ładowalny modu w działającym jądrze.

insmod_ksymoops_clean usuwa zachowane "ksyms" i moduły nie używane przez dwa dni (deletes saved ksyms and modules not accessed for two days).

kallsyms wyciąga wszystkie symbole kernela do debugowania (extracts all kernel symbols for debugging).

kernelversion podaje główną wersję działającego jądra.

ksyms wyświetla eksportowane symbole jądra (displays exported kernel symbols).

lsmod pokazuje, które moduły są załadowane (shows which modules are loaded).

modinfo sprawdza plik obiektowy związany z modułem jądra i wyświetla informacje, które  zdoła zgromadzić (examines an object file associated with a kernel module and displays any information that it can glean).

modprobe używa pliku zależności utworzonego przez depmod, aby automatycznie ładować odpowiednie moduły (uses a dependency file, created by depmod, to automatically load the relevant modules).

rmmod wy-ładowuje moduły z działającego jądra (unloads modules from the running kernel).

Zależności Instalacyjne Modutils

Modutils zależy od: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Flex, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed.