Net-tools

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Net-tools-1.60 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Net-tools (1.60): 
http://www.tazenda.demon.co.uk/phil/net-tools/

Łatka Net-tools Mii-Tool-Gcc33 Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/net-tools-1.60-miitool-gcc33-1.patch

Zawartość Net-tools

Pakiet Net-tools zawiera zbiór programów tworzących podstawy sieciowej pracy Linuksa (package contains a collection of programs which form the base of Linux networking).

Instalowane programy: arp, dnsdomainname (link do hostname), domainname (link do hostname), hostname, ifconfig, nameif, netstat, nisdomainname (link do hostname), plipconfig, rarp, route, slattach oraz ypdomainname (link do hostname)

Krótkie opisy

arp jest używany do manipulowania cachem ARP jądra , zwykle aby dodać lub usunąć jakiś wpis, lub "zrzucić" cały cache.

dnsdomainname podaje nazwę domeny systemowego DNS'a (reports the system's DNS domain name).

domainname podaje lub ustala nazwę domeny systemowego NIS/YP (reports or sets the system's NIS/YP domain name).

hostname podaje lub ustala nazwę aktualnego hosta systemu (reports or sets the name of the current host system).

ifconfig jest głównym programem użytkowym do konfigurowania interfejsów sieciowych (is the main utility for configuring network interfaces).

nameif nazywa interfejsy sieciowe w oparciu o MAC adres (names network interfaces based on MAC addresses).

netstat jest używany do podawania połączeń sieciowych, tablic routowania i statystyk interfejsów (is used to report network connections, routing tables, and interface statistics..)

nisdomainname robi to samo, co domainname (does the same as domainname).

plipconfig jest używany do wyregulowania parametrów urządzenia PLIP, aby poprawić jego wydajność (is used to fine tune the PLIP device parameters, to improve its performance).

rarp jest używany do manipulowania tablicą RARP jądra (is used to manipulate the kernel's RARP table).

route jest używany do manipulowania tablicą routowania IP (is used to manipulate the IP routing table).

slattach przyłącza interfejs sieciowy do linii szeregowej. Pozwala ci to używać zwykłych linii terminala do połączeń point-to-point z innymi komputerami (attaches a network interface to a serial line. This allows you to use normal terminal lines for point-to-point links to other computers).

ypdomainname robi to samo, co domainname (does the same as domainname).

Zależności Instalacyjne Net-tools

Net-tools zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make.