Patch

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Patch-2.5.4 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Patch (2.5.4): 
ftp://ftp.gnu.org/gnu/patch/

Zawartość Patch

Program patch modyfikuje pliki zgodnie z plikiem łatki (a patch file). Plik ątki to zwykle lista, utworzona programem diff, zawierająca instrukcje, jak zmodyfikować oryginalny (wyjściowy) plik.

Instalowany program: patch

Krótki opis

patch modyfikuje pliki zgodnie z plikiem łatki (a patch file). Zwykle plik łatki jest listą rozbieżności tworzoną programem diff. Nakładając te rozbieżności na oryginalne pliki patch tworzy wersje załatane (the patched versions). Używanie łatek zamiast całych tarball'i, aby utrzymać aktualność swoich źródeł, może ci zaoszczędzić mnóstwo czasu pobierania (download time).

Zależności Instalacyjne Patch

Patch zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.