Perl

Instrukcje do instalowania znajdziesz w the Section called Installing Perl-5.8.0 in Chapter 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Perl (5.8.0):
http://www.perl.com/

Łatka Perl Libc Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/perl-5.8.0-libc-3.patch

Zawartość Perl

Pakiet Perl zawiera perl, the Practical Extraction and Report Language -- czyli Praktyczny Język Wybierania i Raportownia. Perl łączy wiele najlepszych cech języka C, sed, awk oraz sh w jeden potężny język.

Instalowane programy: a2p, c2ph, dprofpp, enc2xs, find2perl, h2ph, h2xs, libnetcfg, perl, perl5.8.0 (link do perl), perlbug, perlcc, perldoc, perlivp, piconv, pl2pm, pod2html, pod2latex, pod2man, pod2text, pod2usage, podchecker, podselect, psed (link do s2p), pstruct (link do c2ph), s2p, splain and xsubpp

Instalowane biblioteki: (zbyt wiele by je wymienić)

Krótkie opisy

a2p tłumaczy z awk na perl.

c2ph dumps C structures as generated from "cc -g -S" stabs.

dprofpp wyświetla dane profilu perl'adisplays perl profile data.

en2cxs builds a Perl extension for the Encode module, from either Unicode Character Mappings or Tcl Encoding Files.

find2perl tłumaczy komendy find'a na perl.

h2ph konwertuje pliki nagłówkowe C .h na pliki nagłówkowe Perl'a .ph.

h2xs konwertuje pliki nagłówkowe C .h na rozszerzenia Perl'a.

libnetcfg używa się do konfigurowania libnet.

perl łączy niektóre najlepsze cechy C, sed, awk i sh w język "niczym szwajcarski scyzoryk".

perlbug używa się do generowania raportów usterek (bug reports) o Perl'u lub modułach, które z nim przychodzą, i wysyłania ich.

perlcc tworzy pliki wykonywalne z programów Perl'a.

perldoc wyświetla część dokumentacji w formacie pod, która jest zagnieżdżona w drzewie  instalacyjnym Perl'a lub w skrypcie Perl'a. (displays a piece of documentation in pod format that is embedded in the perl installation tree or in a perl script.)

perlivp jest Procedurą Weryfikacji Instalacji Perla'a (the Perl Installation Verification Procedure). Można jej użyć do sprawdzenia, że Perl i jego biblioteki zostały zainstalowane prawidłowo.

piconv jest perlową wersją konwertera znaków iconv.

pl2pm to prymitywne narzędzie do oknwersji plików Perl4 .pl na moduły Perl5 .pm

pod2html konwertuje pliki z formatu pod na format HTML.

pod2latex konwertuje pliki z foramtu pod na format LaTeX.

pod2man konwertuje dane z pod na formatowane wejście *roff.

pod2text konwertuje dane z pod na tekst formatowany ASCII.

pod2usage wyświetla wykorzystanie komunikatów z zagnieżdżonych dokumentów typu pod, w plikach.

podchecker sprawdza składnię plików dokumentacji w formacie pod.

podselect wyświetla wybrane sekcje dokumentacji pod.

psed jest perlową wersją edytora strumienia sed.

pstruct dumps C structures as generated from "cc -g -S" stabs.

s2p tłumaczy z sed na perl.

splain używany jest do wymuszenia "gadatliwych" ostrzeżeń diagnostyki w perl'u.

xsubpp konwertuje kod Perl XS na kod C.

Zależności Instalacyjne Perl'a

Perl zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.