Procinfo

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Procinfo-18 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Procinfo (18):
ftp://ftp.cistron.nl/pub/people/svm/

Zawartość Procinfo

Program procinfo bierze się dane systemowe, takie jak zużycie pamięci i numery przerwań (IRQ), z katalogu /proc i formatuje te dane w znaczący sposób.

Instalowane programy: lsdev, procinfo oraz socklist

Krótkie opisy

lsdev wymienia urządzenia obecne w systemie, oraz których przerwań IRQ i portów IO one używają.

procinfo wyświetla ogólny przegląd niektóych informacji obecnych w wirtualnym systemi plików proc.

socklist wymienia otwarte gniazda (sockets), podając ich typ, numer portu i inne szczegóły.

Zależności Instalacyjne Procinfo

Procinfo zależy od: Binutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses.