Psmisc

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Psmisc-21.3 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Psmisc (21.3):
http://download.sourceforge.net/psmisc/
ftp://download.sourceforge.net/pub/sourceforge/psmisc/

Zawartość Psmisc

Pakiet Psmisc zawiera trzy programy pomagające zarządzać katalogiem /proc.

Instalowane programy: fuser, killall oraz pstree

Krótkie opisy

fuser podaje numery PID procesó używających danych plików lub systemów plików.

killall zabija procesy według nazw. Wysyła sygnał do wszystkich procesów wykonujących dowolne z podanych komend.

pidof podaje identyfikatory PID danych programów. (Jednakże używany jest nie ten program pidof, tylko pewien z Sysvinit.)

pstree wyświetla działające procesy jako drzewo.

Zależności Instalacyjne Psmisc

Psmisc zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.