Shadow

Instrukcje do instalowania znajdziesz w the Section called Installing Shadow-4.0.3 in Chapter 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Shadow (4.0.3):
ftp://ftp.pld.org.pl/software/shadow/

Łatka Shadow Newgrp Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/shadow-4.0.3-newgrp-fix.patch

Zawartość Shadow

Pakiet Shadow został stworzony aby wzmocnić bezpieczeństwo haseł systemowych.

Instalowane programy: chage, chfn, chpasswd, chsh, dpasswd, expiry, faillog, gpasswd, groupadd, groupdel, groupmod, groups, grpck, grpconv, grpunconv, lastlog, login, logoutd, mkpasswd, newgrp, newusers, passwd, pwck, pwconv, pwunconv, sg (link do newgrp), useradd, userdel, usermod, vigr (link do vipw) oraz vipw

Krótkie opisy

chage jest używany do zmiany maksymalnej liczby dni pomiędzy obowiązkowymi zmianami haseł.

chfn jest używany do zmiany pełnej nazwy użytkownika i innych informacji.

chpasswd jest używany do uaktualniania haseł dla całej serii kont użytkowników w jednym podejściu.

chsh jest używany do zmiany domyślnej powłoki logowania dla użytkownika.

dpasswd jest używany do zmiany haseł wdzwanianych (dial-up passwords) dla powłok logowania użytkowników.

expiry sprawdza i wymusza zasady wygaśnięcia aktualnych haseł.

faillog jest używany do sprawdzania spisu nieudanych logowań, aby ustalić maksymalną liczbę niepowodzeń zanim konto zostanie zablokowane, lub do wyczyszczenia licznika niepowodzeń.

gpasswd jest używany do dodawania i usuwania członków i administratorów dla grup.

groupadd tworzy grupę o podanej nazwie.

groupdel kasuje grupę o podanej nazwie.

groupmod jest używany do zmiany nazwy grupy lub jej GID.

groups podaje grupy, do których należą dani użytkownicy.

grpck sprawdza integralność plików grup /etc/group oraz /etc/gshadow.

grpconv tworzy lub uaktualnia cieniowy plik grupy (the shadow group file) z normalnego pliku grupy.

grpunconv uaktualnia /etc/group z /etc/gshadow i kasuje ten drugi.

lastlog podaje ostatni (niedawny, najbliższy) login wszystkich użytkwnikó lub danego użytkownika.

login jest używany przez system, by pozwolić użyytkownikom wpisywać się.

logoutd jest demonem używanym do wymuszenia ograniczeń czasu zalogowania i portów.

mkpasswd szyfruje dane hasło przy użyciu również danej perturbacji(?).

newgrp jest używany do zmiany aktualnego GID podczas sesji (zalogowania).

newusers jest używany do tworzenia lub uaktualniania całej serii kont użytkowników za jednym podejściem.

passwd jest używany do zmiany hasła dla konta użytkownika lub grupy.

pwck weryfikuje spójność plików haseł, /etc/passwd oraz /etc/shadow.

pwconv tworzy lub uaktualnia plik cieni haseł z normalnego pliku haseł.

pwunconv uaktualnia /etc/passwd z /etc/shadow a następnie kasuje ten drugi.

sg wykonuje daną komendę, podcas kiedy GID użytkownika na ten z danej grupy.

useradd tworzy nowego użytkownika  danym nazwiskiem lub uaktualnia domyślną informację o nowym użytkowniku.

userdel kasuje dane konto użytkownika.

usermod jest używany do modyfikowania identyfikatora użytkownika (login name), UID, powłoki, grupy początkowej, katalogu domowego itd.

vigr można go użyć do edycji plików /etc/group lub /etc/gshadow.

vipw można go użyć do edycji plików /etc/passwd lub /etc/shadow.

libmisc...

libshadow zawiera funkcje uzywane przez większość programów w tym pakiecie.

Zależności Instalacyjne Shadow

Shadow zależy od: Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed.