Sysvinit

Instrukcje do instalowania znajdziesz w the Section called Installing Sysvinit-2.85 in Chapter 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Sysvinit (2.85):
ftp://ftp.cistron.nl/pub/people/miquels/sysvinit/

Zawartość Sysvinit

Pakiet Sysvinit zawiera programy do kontroli uruchamiania, działania i wyłączania wszystkich innych programów.

Instalowane programy: halt, init, killall5, last, lastb (link do last), mesg, pidof (link do killall5), poweroff (link do halt), reboot (link do halt), runlevel, shutdown, sulogin, telinit (link do init), utmpdump oraz wall

Krótkie opisy

halt normalnie wywołuje shutdown z flagą -h, oprócz sytuacji gdy już działą poziom 0, każe kernelowi zatrzymać system. Ale wcześniej zapisuje w pliku /var/log/wtmp że system jest wyłączany.

init jest matką wszystkich procesów. Czyta swoje okmendy z /etc/inittab, który normalnie mówi mu, które skrypty uruchamiać w którym poziomie działania (runlevel), i jak wiele terminali getty podtrzymywać.

killall5 wysyła sygnał do wszystkich procesów, oprócz swoich własnych (w jego własnej sesji), -- więc nie wyłączy powłoki w której działa skrypt, który wywołał killall5.

last pokazuje, którzy użytkownicy ostatnio logowali się (i wylogowywali), przeszukując wstecz plik /var/log/wtmp. Może również pokazywać uruchomienia i wyłączenia systemu oraz zmiany poziomy działania (runlevel).

lastb wyświetla nieudane próby logowania się, jak zapisane w /var/log/btmp.

mesg kontroluje, czy inni użytkownicy mogą wysyłać komunikaty to bieżącego terminala użytkownika.

pidof zgłasza PID danych programów.

poweroff każde kernelowi zatrzymać system i zgasić komputer. Ale zobacz halt.

reboot każde kernelowi rebootować system. Ale zobacz halt.

runlevel podaje poprzedni i aktualny poziom działania systemu (runlevel), zgodnie z zapisem ostatniego poziomu działania w recordzie /var/run/utmp.

shutdown wyłącza system w bezpieczny sposób, sygnalizując wszystkim procesom i zawiadamiając wszystkich zalogowanych użytkowników.

sulogin pozwala superużytkownikowi zalogować się. Normalnie jest wywoływany przez init, gdy system rzechodzi w tryb jednoużytkownikowy.

telinit mówi procesowi init, w który poziom działania przejść.

utmpdump wyświetla zawartość danego pliku login, w przyjaznej postaci.

wall pisze komunikat do wszystkich zalogowanych użytkowników.

Zależności Instalacyjne Sysvinit

Sysvinit zależy od: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make.