Texinfo

Instrukcje do instalowania znajdziesz w the Section called Installing Texinfo-4.6 in Chapter 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Texinfo (4.6):
ftp://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/

Zawartość Texinfo

Pakiet Texinfo zawiera programy używane do czytania, pisania i konwersji dokumentów Info dostarczających dokumentację systemową.

Instalowane programy: info, infokey, install-info, makeinfo, texi2dvi oraz texindex

Krótkie opisy

info jest używany do odczytywania dokumentów Info. Documenty te są podobne do stron manuala, ale często idą znacznie głębiej, niż tylko wyjaśnienie wszystkich flag (parametrów). Dla przykłądu porównaj man tar oraz info tar.

infokey kompiluje plik źródłowy zawierający ustalenia Info, do formatu binarnego.

install-info jest używany do instalowania plików Info. Uaktualnie wpisy w pliku indeksu Info index.

makeinfo tłumaczy dane dokumenty źródłowe Texinfo na różne inne formaty: pliki Info, czysty tekst, lub HTML.

texi2dvi jest stoswany do formatowania danego dokumentu Texinfo w plik niezależny od urządzenia, który można drukować.

texindex używa się do sortowania plików indeksu Texinfo index files.

Zależności Instalacyjne Texinfo

Texinfo zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.