Vim

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Vim-6.2 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Vim (6.2):
ftp://ftp.vim.org/pub/editors/vim/unix/

Zawartość Vim

Pakiet Vim zawiera konfigurowalny edytor tekstu umożliwiający wydajną edycję tekstu.

Instalowane programy: efm_filter.pl, efm_perl.pl, ex (link do vim), less.sh, mve.awk, pltags.pl, ref, rview (link do vim), rvim (link do vim), shtags.pl, tcltags, vi (link do vim), view (link do vim), vim, vim132, vim2html.pl, vimdiff (link do vim), vimm, vimspell.sh, vimtutor oraz xxd

Krótkie opisy

efm_filter.pl jest filtrem do tworzenia pliku błędów, który można czytać w vim'ie.

efm_perl.pl re-formatuje komunikaty o będach interpretera Perl'a do użytku w trybie quickfix edytora vim.

ex uruchamia vim'a w trybie ex.

less.sh jest skryptem uruchamiającym vim'a z less.vim.

mve.awk przetwarza błędy vim'a.

pltags.pl tworzy plik znaczników dla kodu perl'a, do użytku w vim'ie.

ref sprawdza pisownię argumentów.

rview jest ograniczoną wersją view: nie można uruchamiać komend powłoki i nie można zawiesić view'a.

rvim jest ograniczoną wersją vim: nie można uruchamiać komend powłoki i nie można zawiesić vim'a.

shtags.pl tworzy plik znaczników dla skryptów perl'a.

tcltags tworzy plik znaczników dla kodu  TCL.

vi uruchamia vim w trybie kompatybilności z vi.

view uruchamia vim w trybie tylko-do-czytania.

vim jest edytorem.

vim132 uruchamia vim w terminalu w trybie 132-kolumnowym.

vim2html.pl konwertuje dokumentację vim'a na HTML.

vimdiff edytuje dwie lub trzy wersje pliku za pomocą vim'a i pokazuje różnice.

vimm udostępnia model lokatora wejścia DEC na zdalnym terminalu.

vimspell.sh to skrypt umiejący przeliterować plik i tworzący wyrażenia składniowe niezbędne do podświetlania w vim'ie.

vimtutor uczy podstawowych klawiszy i okmend edytora vim.

xxd tworzy (?hexdump?) dla danego pliku. Może również działać odwrotnie, więc można go stosować do łatania binariów.

Zależności Instalacyjne Vim

Vim zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.