Zlib

Instrukcje do instalowania znajdziesz w Sekcji p.t. Instalowanie Zlib-1.1.4 w Rozdziale 6.

Oficjalne Miejsce Pobierania

Zlib (1.1.4):
http://www.gzip.org/zlib/

Łatka Zlib Vsnprintf Patch:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/zlib-1.1.4-vsnprintf.patch

Zawartość Zlib

Pakiet Zlib zawiera bibliotekę libz, której używają niektóre programy za względu na jej funkcje kompresji i dekompresji.

Instalowane biblioteki: libz[a,so]

Krótki opis

libz* zawiera funkcje kompresji i dekompresji używane przez niektóre programy.

Zależności Instalacyjne Zlib

Zlib zależy od: Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Sed.