Dodatek B. Indeks programów i bibliotek

Oto lista wszystkich programów i bibliotek, jakie instaluje się w tej książce, wraz z odsyłaczami do odpowiednich pakietów w Dodatku A, do których należą.