Konwencje zastosowane w tej książce

Żeby ułatwić prześledzenie pewnych spraw, stosujemy w całej książce pewne konwencje. Oto kilka przykładów:

./configure --prefix=/usr

Ta forma ma być wyświetlana dokładnie tak, jak widać, o ile w sąsiednim tekście nie jest napisane co innego. Użyjemy jej również w sekcjach objaśniających, żeby zaznaczyć, których komend dotyczą.

install-info: unknown option `--dir-file=/mnt/lfs/usr/info/dir'

Ta forma tekstu (czcionka o stałej szerokości) przedstawia wyniki na ekranie, zwykle jako rezultat omawianych komend, również stosujemy ją do pokazywania nazw plików, takich jak /etc/ld.so.conf.

Emfaza, italiki

Tej formy tekstu użyjemy dla kilku różnych przyczyn w tej książce, głównie żeby wyróżnić ważne punkty i podać przykłady, co należy wpisywać.

http://www.linuxfromscratch.org/

Tą formę tekstu stosujemydla hiperłączy (linków), zarówno w książce, jak i na stronach takich, jak HOWTO, pliki do ściagnięcia i witryny.

cat > $LFS/etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:
......
EOF

Tego typu sekcji użyjemy głównie przy tworzeniu plików konfiguracyjnych. Pierwsza komenda każe systemowi utworzyć plik $LFS/etc/group z treści wpisanych w następnych wierszach aż do zamieszczenia sekwencji EOF. Zatem, całą tą sekcję wpisuje się z klawiatury, zasadniczo, taką jak widać.