O zmiennej $LFS

Posimy przeczytać następujący paragraf uważnie. W całej tej książce będziemy często używać zmiennej LFS. $LFS musi być zastąpiona za każdym razem przez katalog, do którego jest podmontowana partycja zawierająca system LFS. Jak utworzyć i gdzie montować tą partycję wyjaśnimy z detalami w Rozdziale 3. W tej chwili przyjmimy, że partycja LFS jest zamontowana na /mnt/lfs.

Kiedy mówi się, że masz wykonać taką komendę jak, na przykład ./configure --prefix=$LFS/tools, to w istocie musisz wykonać ./configure --prefix=/mnt/lfs/tools.

Ważne, by stosować to zawsze, niezależnie czy to w komendach powłoki czy w tworzonym pliku wykonywalnym.

Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie zmiennej środowiskowej LFS. Wówczas można wpisywać dokładnie $LFS zamiast  zastępowania tego napisu przez /mnt/lfs. Świetnie można to zrobić wykonując:

export LFS=/mnt/lfs

Wtedy , jeśli jest powiedziane, byś wykonała coś takiego ./configure --prefix=$LFS/tools, to możesz to przepisać literka za literką. Powłoka systemu zastąpi "$LFS" przez "/mnt/lfs" podczas wykonywania komendy (tzn. gdy naciśniesz Enter po wpisaniu całej komendy).