O zestawach testowych

Większość pakietów dostarcza swój zestaw testowy. Wykonanie takiego zestawu testowego dla nowo zbudowanego pakietu  to ogólnie biorąc dobry pomysł, ponieważ może on potwierdzić, że wszystko skompilowało się prawidłowo. Zestaw testowy wykonując szereg testów zwykle dowodzi, że pakiet robi w zasadzie to, czego chciał jego twórca. Jednakże nie gwarantuje on całkowitego braku bug'ów.

Niektóre zestawy testowe są ważniejsze od innych. Na przykład zestawy testowe do podstawowych pakietów narzędziowych -- GCC, Binutils, oraz Glibc (biblioteki języka C) -- są szczególnie ważne z powodu ich największego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania systemu. Ostrzegamy cię jednak, że wykonanie zestawów testowych dla GCC i Glibc może zabrać bardzo dużo czasu , szczeglnie na wolniejszym sprzęcie.

W miarę posuwania się w tej książce, gdy będziesz wprowadzała komendy uruchamiające rozmaite zestawy testowe, będziemy ci przedstawiać poziom ważności tych zestawów, abyś mogła samodzielnie zdecydować, czy je uruchomisz, czy nie.

Uwaga: Powszechnym problemem przy wyknywaniu zestawów testowych dla Binutils i GCC jest wyczerpanie pseudoterminali (w skrócie PTY'ów). Objawia się to zwykle niezwykle dużą ilością niezaliczonych testów. Może się tak zdarzyć z najróżniejszych powodów. Najbardziej prawdopodobną przyczyną może być nieprawidłowe ustawienie zmiennej devpts dla systemu plików. Omówimy to bardziej szczegółowo w Rozdziale 5.