Jak poprosić o pomoc

Jeśli używając tej książki napotykasz problem, którego nie ma w FAQ (http://www.linuxfromscratch.org/faq), to najwięcej dowiesz się od ludzi z  IRC (Internet Relay Chat) oraz listy wysyłkowej, któzy chcą ci pomóc. W Rozdziale 1 - Mailing lists znajdziesz przegląd list wysyłkowych LFS. Aby dopomóc nam w odkryciu i rozwiązaniu przyczyny twojego problemu, dołączaj do prośby o pomoc jak najwięcej informacji z nim związanych-- ile tylko możesz.

O czym trzeba wspomnieć

Poza krótkim opisem twojego problemu, oto podstawowe rzeczy do napisania w twjej prośbie:

(Zauważ, że mówiąc o odejściu od przepisu książkowego nie sprawisz, że ci nie pomożemy. W końcu LFS daje ci pełny wybór. Ta informacja ma nam tylko pomóc w znalezieniu innych możliwych powodów twojego problemu.)

Problemy z konfiguracją

Gdy coś się psuje podczas wykonywania skryptu configure, przejrzyj plik config.log.Może on zawierać błędy wykryte podczas konfiguracji, kte nie pojawiły się na ekranie. Dołącz odpowiednie linie jeśli zdecydujesz się na prośbę o pomoc.

Problemy z kompilacją

Zarówno wyniki wyświetlane na ekranie, ajk i treści różnych plików są nam pomocne w znalezieniu przyczyny problemu Użyteczne są zarówno wyniki wyświetlone na ekranie podczas wykonania skrytu ./configure oraz make run. Nie dołączaj ślepo całej treści, ale z drugiej strony, nie dołącz zbyt mało. Masz tu jako przykład "zrzut" ekranu od make:

gcc -DALIASPATH=\"/mnt/lfs/usr/share/locale:.\"
-DLOCALEDIR=\"/mnt/lfs/usr/share/locale\" -DLIBDIR=\"/mnt/lfs/usr/lib\"
-DINCLUDEDIR=\"/mnt/lfs/usr/include\" -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.
-g -O2 -c getopt1.c
gcc -g -O2 -static -o make ar.o arscan.o commands.o dir.o expand.o file.o
function.o getopt.o implicit.o job.o main.o misc.o read.o remake.o rule.o
signame.o variable.o vpath.o default.o remote-stub.o version.o opt1.o
-lutil job.o: In function `load_too_high':
/lfs/tmp/make-3.79.1/job.c:1565: undefined reference to `getloadavg'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [make] Error 1
make[2]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make: *** [all-recursive-am] Error 2

W tym przypadku wielu ludzi dołącza tylko dolną część, która mówi:

make [2]: *** [make] Error 1

i idzie dalej. To za mało, żeby zdiagnozować problem, ponieważ mówi nam jedynie, że coś poszło źle, a nie  co poszo źle. Należało dołączyć całą tą sekcję, jak w przykładzie powyżej, ponieważ zawiera ona komendę wykonaną i jej komunikat(y) o błędzie.

Eric S. Raymond napisał świetny artykuł o tym, jak prosić o pomoc ogólnie w Internecie. Jest on dostępny on-line pod adresem http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html. Przeczytaj i postępuj według wskazówek z tego dokumentu, a zwiększysz swoje sznase na wysłuchanie i uzyskanie odpowiedzi jakiej naprawdę potrzebujesz.

Problemy z zestawami testowymi Test suite problems

Wiele pakietów dostarcza zestawy testowe, do których wykonania zachęcamy, w zależności od znaczenia (ważności) pakietu.  Czasami pakiety te generują błędne lub spodziewane alarmy.Jeśli coś takiego zaobserwujesz, to radzimy skorzystać ze strony Wiki LFS http://wiki.linuxfromscratch.org/, żeby sprawdzić, czy już je zbadaliśmy i opisaliśmy. Jeśli je znamy, to zwykle nie ma się czym przejmować.