Rozdział 2. Ważne informacje

Spis treści
O zmiennej $LFS
O czasach SBU
O zestawach testowych
Jak poprosić o pomoc