Tworzenie systemu plików na nowej partycji

Teraz, gdy mamy już pustą partycję, możemy założyć na niej system plików. Najczęściej używany w linuksowym światku systemem jest ext2 (drugi rozszerzony system plików), ale jeśli chodzi o współczesne dyski wielkiej pojemności, coraz większą popularność zdobywają systemy z tak zwanym dziennikowaniem (journaling). Tu zrobimy system ext2, ale isntrukcje budowy dla innych systemów plików znajdzeisz w http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/stable/postlfs/filesystems.html.

Żeby utworzyć system plików ext2 na partycji LFS wykonaj:

mke2fs /dev/xxx

Zastąp xxx nazwą twojej partycji LFS (coś w rodzaju hda5).

Jeśli utworzyłaś też (nową) partycję wymiany, to musisz ją również zainicjalizować jako partycję wymiany (mówi się też o formatowaniu partycji, tak jak przed chwilą zrobiłaś przy pomocy mke2fs) wykonując komendę:

mkswap /dev/yyy

Zastąp yyy nazwą swojej partycji wymiany.