Tworzenie nowej partycji

Zamierzając zbudować nasz nowy system linuksowy potrzebujemy miejsca - pustej partycji dyskowej. Jeśli nie masz wolnej partycji ani nie masz miejsca na żadnym z dysków, żeby ją utworzyć, to mogłabyś budować LFS na tej samej partycji, na której masz aktualną dystrybucję. Takie postępowanie nie jest zalecane przy pierwszej instalacji LFS, ale jeśli brakuje ci miejsca na dysku i jesteś odważna, to popatrz na porady w: http://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/lfs_next_to_existing_systems.txt.

Na system minimalny będziesz potrzebować partycji rozmiaru około 1.2 GB. To wystarczy na zapisanie wszystkich źródeł (the source tarballs) i skompilowanie wszystkich pakietów. Jeśli jednak zamierzasz używać systemu LFS jako głównego, to prawdopodobnie zechcesz zainstalować dodatkowe oprogramowaniei będziesz potrzebować więcej miejsca, prawdopodobnie około 2 albo 3 GB.

Ponieważ prawie nigdy nie mamy w kompie dość pamięci RAM, to dobrze jest utworzyć niewielką patycję jako miejsce wymiany (swap)-- ta przestrzeń jest wykorzystywana przez jądro systemu do przechowywania rzadko używanych danych, aby zrobić w RAM-ie miejsce na pilniejsze rzeczy. Partycją wymiany (swap) naszego systemu LFS może być ta sama partycja, co w dotychczas działającym Linuksie, więc nie będziesz musiała tworzyć nowej jeśli twój system już używa partycji wymiany.

Uruchom program partycjonujący dysk taki jak cfdisk albo fdisk z argumentem wskazującym na ten dysk, na którym musi być utworzona nowa partycja -- na przykład /dev/hda jeśli to pierwszy dsyk IDE. Utwórz natywną partycję Linuksa i partycję wymiany, jeśli jest potrzebna. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak używać tych programów, to skorzystaj ze stron manuala dla cfdisk albo fdisk.

Zapamiętaj opis twojej nowej partycji -- coś w rodzaju hda5. W tej książce będziemy odwoływać się do tego napisu jako partycji LFS. Jeśli masz również partycję wymiany, to również zapamiętaj jej oznaczenie. Te nazwy będą później potrzebne do pliku /etc/fstab.