Montowanie nowej partycji

Teraz, gdy już mamy system plików, chcemy mieć dostęp do naszej partycji. W tym celu trzeba ją zamontować i musimy wcześniejwybrać jakiś punkt montowania. W tej książce przyjmujemy, że system plików jest montowany do /mnt/lfs, ale to nie ma znaczenia, jaki katalog sobie wybierzesz.

Wybierz jakiś punkt montowania i przypisz go zmiennej środowiskowej LFS komendą:

export LFS=/mnt/lfs

Teraz utwórz punkt montowania i zamontuj system plików LFS wykonując:

mkdir -p $LFS
mount /dev/xxx $LFS

Zastąp tu xxx dpowiednim oznaczeniem twojej partycji LFS.

Jeśli postanowiłaś używać kilku partycji dla LFS (powiedzmy -- jedna dla katalogu głównego "root" / a inna dla /usr), zamontuj je w ten sposób:

mkdir -p $LFS
mount /dev/xxx $LFS
mkdir $LFS/usr
mount /dev/yyy $LFS/usr

Oczywiście, zastępuj xxx i yyy odpowiednimi oznaczeniami partycji.

Powinnaś też upewnić się, że ta nowa partycja nie jest montowana ze zbyt ostrymi ograniczeniami (jak na przykład, opcje nosuid, nodev lub noatime). Możesz wykonać komendę mount bez żadnych parametrów, żeby dowiedzieć się, z jakimi opcjami jest montowana partycja LFS. Jeśli zobaczysz nosuid, nodev lub noatime, to będziesz musiała ją przemontować.

Jak już zrobiliśmy sobie miejsce do pracy, to jesteśmy gotowi do ściągania pakietów.