Potrzebne łatki

Oprócz tych wszystkich pakietów, będziesz potrzebować również trochę łat (patches). Poprawią one niewielkie błędy w pakietach, które powinien poprawić opiekun projektu, albo dokonają pewnych zmian, żeby poustawiać co trzeba, dla naszych potrzeb. Będą ci potrzebne:


Bash Patch - 7 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/bash-2.05b-2.patch

Bison Attribute Patch - 2 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/bison-1.875-attribute.patch

Coreutils Hostname Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/coreutils-5.0-hostname-2.patch

Coreutils Uname Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/coreutils-5.0-uname.patch

Ed Mkstemp Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/ed-0.2-mkstemp.patch

Expect Spawn Patch - 6 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/expect-5.39.0-spawn.patch

Gawk Libexecdir Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gawk-3.1.3-libexecdir.patch

GCC No-Fixincludes Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-3.3.1-no_fixincludes-2.patch

GCC Specs Patch - 10 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-3.3.1-specs-2.patch

GCC Suppress-Libiberty Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-3.3.1-suppress-libiberty.patch

GCC-2 Patch - 16 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-2.95.3-2.patch

GCC-2 No-Fixincludes Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-2.95.3-no-fixinc.patch

GCC-2 Return-Type Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/gcc-2.95.3-returntype-fix.patch

Glibc Sscanf Patch - 2 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/glibc-2.3.2-sscanf-1.patch

Grub Gcc33 Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/grub-0.93-gcc33-1.patch

Kbd More-Programs Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/kbd-1.08-more-programs.patch

Man 80-Columns Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/man-1.5m2-80cols.patch

Man Manpath Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/man-1.5m2-manpath.patch

Man Pager Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/man-1.5m2-pager.patch

Ncurses Etip Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/ncurses-5.3-etip-2.patch

Ncurses Vsscanf Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/ncurses-5.3-vsscanf.patch

Net-tools Mii-Tool-Gcc33 Patch - 2 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/net-tools-1.60-miitool-gcc33-1.patch

Perl Libc Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/perl-5.8.0-libc-3.patch

Procps Locale Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/procps-3.1.11-locale-fix.patch

Shadow Newgrp Patch - 1 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/shadow-4.0.3-newgrp-fix.patch 

Zlib Vsnprintf Patch - 10 KB:
http://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/5.0/zlib-1.1.4-vsnprintf.patch

Dodatkowo do tych niezbędnych łat, jest pewna liczba łatek opcjonalnych, utworzonych przez społeczność LFS. Większość z nich rozwiązuje mało znaczące problemy lub udostępnia pewne funkcje/możliwości, których nie włącza się domyślnie. Zapraszamy do zapoznania się z bazą danych o łatkach w http://www.linuxfromscratch.org/patches/, i wybrania sobie dodatkowych łatek, jakie tylko zechcesz.