Dodawanie użytkownika lfs

Gdy jesteś zalogowana jako root, twój pojedynczy błąd może uszkodzić a nawet zniszczyć cały system. Dlatego zalecamy, abyś budowała w tym rozdziale pakiety jako użytkownik bez szczególnych przywilejów. Oczywiście możesz używać swojego zwykłego konta, ale łatwiej dopilnować, aby środowisko pracy było czyste kiedy utworzysz nowego użytkownika lfs i tego konta będziesz używać podczas instalowania. Jako root dodaj użytkownika za pomocą następujących poleceń:

useradd -s /bin/bash -m lfs
passwd lfs

Dalej, nadaj nowemu użytkownikowi lfs pełny dostęp do $LFS/tools, robiąc go właścicielem tego katalogu:

chown lfs $LFS/tools

Jeśli utworzyłaś osobny katalog roboczy, tak jak to zalecaliśmy, to również uczyń użytkownika lfs właścicielem tego katalogu :

chown lfs $LFS/sources

Następnie zaloguj się jako użytkownik lfs. Możesz to zrobić przez wirtualną konsolę, przez zarządcę logowania albo następującą komendą zamiany użytkownika:

su - lfs

Myślnik (minus) "-" nakazuje otworzyć nową, czystą powłokę.