Instalowanie Bash-2.05b

Estimated build time:           1.2 SBU 
Estimated required disk space: 27 MB

Zawatość Bash

Powłoka bash to Bourne-Again SHell, szeroko stosowany interpretator komend na systemach uniksowych.  Program bash czyta z wejścia standardowego (klawiatury). Gdy użytkownik coś napisze, to ten program oceni, co zostało napisane i coś w związku z tym zrobi, na przykład uruchomi jakiś program.

Instalowane programy: bash, sh (link do bash) oraz bashbug

Zależności Instalacyjne Bash

Bash zależy od: Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed.

Instalowanie Bash

Bash zawiera kilka znanych błędów. Naprawisz je stosując tą łatkę:

patch -Np1 -i ../bash-2.05b-2.patch

Następnie przygotuj Bash do kompilacji:

./configure --prefix=/tools

Skompiluj program:

make

Zestaw testowy tego pakietu wykonuje liczne sprawdzenia, aby upewnić się, że jest on prawidłowo zbudowany. Jeśli masz ochotę go wykonać, zrobisz to następującą komendą:

make tests

Wówczas instaluj go wraz z dokumentacją:

make install

I zrób dowiązanie (link) dla programów, które używają sh jako powłoki:

ln -s bash /tools/bin/sh