Instalowanie Bzip2-1.0.2

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 2.5 MB

Zawartość Bzip2

Bzip2 jest programem kompresującym pliki za pomocą sortowania bloków, z reguły osiąga lepszą kompresję niż tradycyjny gzip.

Instalowane programy: bunzip2 (link do bzip2), bzcat (link do bzip2), bzcmp, bzdiff, bzegrep, bzfgrep, bzgrep, bzip2, bzip2recover, bzless oraz bzmore

Instalowane biblioteki: libbz2.a, libbz2.so (link do libbz2.so.1.0), libbz2.so.1.0 (link do libbz2.so.1.0.2) oraz libbz2.so.1.0.2

Zależności Instalacyjne Bzip2

Bzip2 zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make.

Instalowanie Bzip2

Pakiet Bzip2 nie zawiera skryptu configure. Po prostu skompiluj i instaluj go:

make PREFIX=/tools install