Instalowanie Coreutils-5.0

Estimated build time:           0.9 SBU
Estimated required disk space: 69 MB

Zawartość pakietu Coreutils

Pakiet Coreutils zawiera całą serię podstawowych programów użytkowych powłoki.

Instalowane programy: basename, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, cksum, comm, cp, csplit, cut, date, dd, df, dir, dircolors, dirname, du, echo, env, expand, expr, factor, false, fmt, fold, groups, head, hostid, hostname, id, install, join, kill, link, ln, logname, ls, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mv, nice, nl, nohup, od, paste, pathchk, pinky, pr, printenv, printf, ptx, pwd, readlink, rm, rmdir, seq, sha1sum, shred, sleep, sort, split, stat, stty, su, sum, sync, tac, tail, tee, test, touch, tr, true, tsort, tty, uname, unexpand, uniq, unlink, uptime, users, vdir, wc, who, whoami and yes

Zależności Instalacyjne Coreutils

Coreutils zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed.

Instalacja Coreutils

Przygotuj Coreutils do kompilacji:

./configure --prefix=/tools

Skompiluj pakiet:

make

Zestaw testowy tego pakietu może przeprowadzić liczne sprawdzenia aby przekonać się, czy jest on zbudowany prawidłowo. Jeśli masz ochotę go wykonać, to zrobisz to następującym rozkazem:

make RUN_EXPENSIVE_TESTS=yes check

Znaczenie parametru make:

I zainstaluj ten pakiet:

make install