Tworzenie katalogu $LFS/tools

Wszystkie programy kompilowane w tym rozdziale instalujemy do $LFS/tools aby oddzielić je od programów kompilowanych w następnym rozdziale. Te pierwsze są tylko tymczasowymi narzędziami i nie staną się częścią tworzonego systemu LFS. Trzymanie ich w oddzielnym katalogu ułatwi nam później ich usunięcie.

Jeśli zechcesz póxniej przszukac binaria swego systemu, żeby zobaczyć, z jakich plików korzystają, albo z jakimi katalogami się łączą, to dla ułatwienia wyszukiwania możesz zastosować unikalną nazwę. Zamiast zwykłej "tools" ("narzędzia") użyj "tools-for-lfs" ("narzędzia-dla-lfs").

Utwórz potrzebny katalog wykonując:

mkdir $LFS/tools

Następny krok to tworzenie w systemie dowiązania symbolicznego (symlink) /tools. Będzie ono wskazywać na katalog, który właśnie utworzyliśmy na partycji LFS:

ln -s $LFS/tools /

To łącze symboliczne pozwoli skompilować zestaw narzędzi tak, aby zawsze odwoływał się do /tools, co znaczy, że kompilator, asembler i linker będą działać zarówno w tym rozdziale (gdzie nadal używamy niektórych narzędzi z systemu macierzystego),  jak również i w następnym (gdy się przeniesiemy przez chroot do partycji LFS).

Uwaga: Obejrzyj powyższą komendę z bliska. Na pierwszy rzut oka może być myląca. Komenda ln ma kilka odmian składni, więc upewnij się sprawdzając w manualu, zanim zgłosisz domniemany błąd.