Instalowanie Expect-5.39.0

Estimated build time:           0.1 SBU 
Estimated required disk space: 3.9 MB

Zawartość Expect

Pakiet Expect zawiera program wykonujący zaprogramowane dialogi z innymi interaktywnymi programami.

Instalowany program: expect

Instalowana biblioteka: libexpect5.39.a

Zależności Instalacyjne Expect

Expect zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Tcl.

Instalacja Expect'a

Najpierw zastosuj łatkę:

patch -Np1 -i ../expect-5.39.0-spawn.patch

Naprawia ona błąd w Expect-cie który powodował fałszywe niepowodzenia podczas wykonywania zestawu testowego GCC.

Następnie przygotuj Expect do kompilacji:

./configure --prefix=/tools --with-tcl=/tools/lib --with-x=no

Znaczenie opcji dla configure:

Zbuduj pakiet:

make

Jego zestaw testowy może wykonać wiele sprawdzeń, aby upewnić nas, że jest zbudowany prawidłowo. Mimo to, zestaw testowy Expect tu, w rozdziale 5 nieraz robi pomyłki, w zależności od warunków systemu macierzystego, które nie są do końca zbadane. Dlatego tu błędy zestawu testowergo nie są zaskoczeniem i nie są uważane za szczególnie ważne. Jeśli chcesz wykonać zestaw testowy, zrobisz to następującą komendą:

make test

I zainstaluj:

make SCRIPTS="" install

Znaczenie parametru make:

Teraz możesz usunąć katalogi źródłowe obu pakietów Tcl i Expect.