Wprowadzenie

W tym rozdziale skompilujemy i zainstalujemy minimalny system Linux. Będzie on zawierać wystarczające narzędzia do konstrukcji ostatecznego systemu LFS w następnym rozdziale.

Tworzenie tego minimalnego systemu przebiega w dwóch etapach: najpierw budujemy nowiuteńkie i niezależne od komputera narzędzia (kompilator, asembler, linker i biblioteki), a potem używamy ich do pozostałych podstawowych narzędzi.

Pliki skompilowane w tym rozdziale zostaną zainstalowane w katalogu $LFS/tools, żeby je oddzielić od plików instalowanych w nastepnym rozdziale. Ponieważ pakiety kompilowane tu będą właściwie tymczasowe, nie chcemy aby zakłócały nadchodzący system LFS.

Najważniejsze w uczeniu się, jak działa system Linux, jest wiedzieć o każdym pakiecie, do czego jest używany i dlaczego użytkownik go potrzebuje. Z tego powodu przed instrukcjami właściwej instalacji podajemy krótkie podsumowanie zawartości każdego pakietu. Krótki opis każdego programu w pakiecie można znaleźć w odpowiedniej sekcji  Dodatku A.

W opisie budowy zakładamy, że używasz powłoki bash. Spodziewamy się też wszędzie, że masz już rozpakowane źródła dla pakietów i weszłaś (cd katalog) do wypakowanego katalogu przed wykonaniem poleceń budowy.

Niektóre z pakietów łata sie przed kompilacją, ale tylko gdy łatka jest potrzebna do poradzenia sobie z jakimś problemem. Nieraz łatka jest potrzebna w obu rozdziałach - tym i następnym, ale czasami tylko w jednym z nich. Dlatego nie obawiaj się, gdy wydaje Ci się, że brakuje polecenia ściągnięcia łatki.

Podczas instalacji większości pakietów zobaczysz wszystkie możliwe ostrzeżenia przewijające się przez ekran. To normalne i można je bezpiecznie zignorować. Są tym, co przeczytasz: ostrzeżeniami -- głównie przed niezalecanym, ale nie błędnym użyciem składni C lub C++. Chodzi o to, że standardy C zmieniają się dość często, a niektóre pakiety używają przestarzaego standardu, co nie jest tak naprawdę szkodliwe.

Dopóki nie zabrania się wyraźnie, powinnaś kasować źródło i katalog build po zainstalowaniu każdego pakietu -- dla utrzymania porządku i oszczędzenia miejsca.

Zanim będziesz kontynuować, upewnij się, że zmienna środowiskowa LFS jest prawidłowo ustawiona, przez wykonanie nastepującej komendy:

echo $LFS

Upewnij się, że wynik wyświetla ścieżkę do punktu montowania twojej partycji LFS, którą jest /mnt/lfs jeśli postępujesz zgodnie z naszymi przykładami.