Instalowanie nagłówków Linux-2.4.22

Estimated build time:           0.1 SBU
Estimated required disk space: 186 MB

Zawartość Linuksa

Jądro Linuksa jest w centrum każdego systemu lnuksowego. To ono napędza Linuksa. Gdy uruchamia sie komputer i ładuje się system Linux, to pierwszą częścią oprogramowania linuksowego jest jądro. To jądro inicjalizuje sprzętowe elemanty systemu: porty szeregowe, porty równoległe, karty dźwiękowe, sieciowe, graficzne, kontrolery IDE, kontrolery SCSI i wiele innych. Mówiąc w skrócie, jądro udostępnia sprzęt oprogramowaniu, które uruchamia.

Instalowane pliki: jądro i nagłówki jądra

Zależności instalacyjne Linuksa

Linux zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Modutils, Perl, Sed.

Instalowanie nagłówków jądra

Ponieważ niektóre pakiety muszą odwoływać się do plików nagłówkowych jądra, rozpakujemy teraz archiwum jądra, ustawimy je i skopiujemy potrzebne pliki do miejsca, gdzie gcc będzie umiał je później znaleźć.

Przygotujemy się od instalacji nagłówków:

make mrproper

To nam zapewni absolutną czystość drzewa jądra. Zespół konserwatorów jądra zaleca stsowanie tej komendy przed każdą kompilacją jądra. Nie należy polegać na tym, że po rozpakowaniu drzewo źródłowe jest czyste.

Utwórz plik include/linux/version.h:

make include/linux/version.h

Utwórz odpowiedni do platformy symlink include/asm:

make symlinks

Zainstaluj pliki nagłówkowe odpowiednie do platformy:

mkdir /tools/include/asm
cp include/asm/* /tools/include/asm
cp -R include/asm-generic /tools/include

Zainstaluj pliki nagłówkowe niezależne od platformy:

cp -R include/linux /tools/include

Niektóe pliki nagłówkowe jądra korzystają z pliku autoconf.h. Ponieważ jeszcze nie konfigurujemy jądra, to musimy utworzyć ten plik samodzielnie aby uniknąć błędów (niepowodzeń) kompilacji. Tworzymy pusty plik autoconf.h:

touch /tools/include/linux/autoconf.h