Instalowanie Ncurses-5.3

Estimated build time:           0.7 SBU
Estimated required disk space: 26 MB

Zawartość Ncurses

Pakiet Ncurses udostępnia biblioteki zarządzania znakami i terminalami, włączając w to panele i systemy menu.

Instalowane programy: captoinfo (link do tic), clear, infocmp, infotocap (link do tic), reset (link do tset), tack, tic, toe, tput oraz tset

Instalowane biblioteki: libcurses.[a,so] (link to libncurses.[a,so]), libform.[a,so], libmenu.[a,so], libncurses++.a, libncurses.[a,so], libpanel.[a,so]

Zależności Instalacyjne Ncurses

Ncurses zależy od: Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed.

Instalacja Ncurses

Popraw dwa drobiazgi:

patch -Np1 -i ../ncurses-5.3-etip-2.patch
patch -Np1 -i ../ncurses-5.3-vsscanf.patch

Pierwsza łątka poprawia plik nagłówkowy etip.h, a druga chroni przed pewnymi ostrzeżeniami kompilatora powodowanymi przez użycie nilubianych (deprecated) nagłówków.

Następnie przygotuj Ncurses do kompilacji:

./configure --prefix=/tools --with-shared \
--without-debug --without-ada --enable-overwrite

Znacenie opcji configure:

Skompiluj programy i biblioteki:

make 

Następnie zainstaluj je i ich dokumentacje:

make install